W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim– IWES 3” grupa inicjatywna osób prawnych zainteresowana utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego złożyła dokumenty rekrutacyjne i przeszła rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.