Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, skąd wziąć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? Może na swojej drodze spotykasz społeczników, którzy szans na zatrudnienie upatrują we własnej spółdzielni socjalnej? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują koleje, bezpłatne szkolenie – tym razem z pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się 15 listopada br. w godz. 9.00–16.00 w sali Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz tych, których interesuje temat „przedsiębiorczości z ludzką twarzą”. Szkolenie poprowadzi trener o wieloletnim doświadczaniu w tym temacie – Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Nie zabraknie też dobrych praktyk z obszaru ekonomii społecznej, a na zakończenie zajęć – certyfikatów ukończenia szkolenia.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone  są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (POBIERZ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 08.11.2013 r. do godz. 16.00 . Zapraszamy.

 

Zastanawiasz się nad tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe dla swojej spółdzielni, stowarzyszenia lub fundacji? Ciekawi Cię temat spółdzielni socjalnej? Interesujesz się przedsiębiorczością społeczną? W dniu 5 października 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzi p. Karol Grabiec. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad, na zakończenie spotkania rozdamy certyfikaty.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dostępny w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 03.10.2013 r do godz. 12.00 . Więcej informacji pod numerem tel.: 887 092 994.

Serdecznie zapraszamy.