Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ostrołęckim

Wpisy

Spółdzielnia Socjalna Samodzielność Praca Aktywność

Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”

Dołącz do naszej akcji i podpisz list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dotyczący ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.