Była duma, satysfakcja, a u osób niepełnosprawnych nawet łzy wzruszenia, że ktoś zauważył, docenił…Niestety pan na wózku uwieczniony na zdjęciu, które zdobyło pierwsza nagrodę, jak się okazało zmarł niedługo po odnowieniu mieszkania (autorka to Pani Ewelina Gzowska – prezes Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” z Tłuszcza). Ale inni obiecywali, że będą nadal biegać, wytrwale pracować, dziękując swoim trenerom, opiekunom. Na naszym FB Zamieszczamy fotorelację z dzisiejszego wręczenia nagród w Konkursie fotograficznym „Ludzie – pasja – przedsiębiorczość społeczna”, w Galeria Apteka Sztuki.

Przedstawienie wszystkich laureatów wraz z nagrodzonymi fotografiami, można znaleźć TU

Rekrutacja ciągła w subregionie ostrołęckim zaowocowała IV konkursem biznesplanów w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”.

W dniu 27-11-2018r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstających/istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  Każdy z wniosków oceniany był pod względem formalnym, a następnie merytorycznym odrębnie przez dwóch wybranych członków Komisji. Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych.

Zgodnie z regulaminem, do dofinansowania zakwalifikowano dwa wnioski,  które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.
Poniższa lista rankingowa uwzględnia punktację, od najwyżej do najniżej ocenionych grup inicjatywnych.

 

  1. Grupa inicjatywna KOSTKA, w składzie: Parafia Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe   
  2. Grupa inicjatywna SĄSIEDZI, w składzie: Bogusława Sosnowska, Jerzy Szymaniewski, Marek Stopka, Mirosław Nerkowski, Tadeusz Jaksina

 

Wszystkie w/w grupy inicjatywne/podmioty uzyskały dofinansowanie na liczbę miejsc pracy oraz w kwocie, o którą wnioskowały.

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU.

Zwycięzcom gratulujemy!

Powstaje innowacyjna, ogólnopolska aplikacja AfterGraduation, która ma ułatwić znalezienie tymczasowej pracy, stażu lub wolontariatu dla młodzieży. ZACHĘCAMY PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE DO REJESTRACJI W BAZIE!

Ponieważ to świetny sposób na obniżenie wskaźników bezrobocia szczególnie dotykającego ludzi młodych, a jednocześnie korzystna dla PS forma poszerzenia personelu zdecydowaliśmy się wesprzeć ten projekt. Aplikacja będzie dostępna w sklepie Play już od 24 grudnia. Jak dotąd zgłosiło się już ponad 1000 potencjalnych pracodawców z całej Polski. Kontakt: tel. 664 398 061 lub kontakt@aftergraduation.pl.

Profil projektu na FB:

https://www.facebook.com/aftergraduationpl/

Zapraszamy do korzystania z Interaktywnej Platformy Współpracy OWES powstałej w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Fundację OIC Poland wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy. Oferujemy Państwu:

– doradztwo

– bazę wiedzy

– biuletyn sieci OWES

– dostęp do artykułów

– kalendarz wydarzeń

– możliwość tworzenia zamkniętych grup

– możliwość komunikacji, wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów

 

Zachęcamy organizacje sektora ekonomii społecznej oraz inne OWES-y do zapoznania się z ofertą.

ADRES PLATFORMY:

 https://app.forum-owes.pl/

Serdecznie zapraszamy na: 

Europejskie Dni Pracodawców – Radom 2018

7 listopada 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00

WUP Filia w Radomiu, ul. Mokra 2

W ramach wydarzenia oprócz giełdy ofert pracy odbędzie się szereg wykładów i prelekcji oraz będzie możliwość porozmawiania przy stolikach eksperckich. Miło nam, że Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie reprezentowany przez naszą regionalną animatorkę Agnieszkę Połeć – Bulską z wykładem: „Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?”.

Szczegóły wraz z programem wydarzenia dostępne są TU.

Seminarium pt.:

„Ekonomia społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. 
Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami
i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Spotkanie adresowane jest w pierwszym rzędzie do przedstawicieli instytucji lokalnych z subregionu ostrołęckiego – jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, ale także przedstawicieli świata mediów, biznesu, organizacji pozarządowych oraz zaangażowanych mieszkańców.

Termin i miejsce: 20 listopada 2018 r. (wtorek) Urząd Miasta w Ostrołęce, pl. Generała Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka – sala nr 9 (parter)

Liczba miejsc: 30 osób

Informacje organizacyjne:

  • uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
  • wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

  • zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego mailem (zeskanowane) na adres email: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl do dnia 16 listopada 2018 r.
  • rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Osoba do kontaktu: Ryszard Szwarc, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: ryszard.szwarc@mcps-efs.pl.

Poniżej wstępny program seminarium oraz w załączeniu formularz zgłoszeniowy TU.

Serdecznie zapraszamy !

Śledźcie Państwo nasze informacje o seminariach regionalnych pod adresem: http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-2018

Ramowy plan i program seminarium:

  9:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników spotkania
10:00 – 10:30 Powitanie Uczestników i wstęp przedstawicieli MCPS
10:30 – 11:15 I część wykładowa (45 min.)
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:15 II część wykładowa (45 min.)
12:15 – 13:00 I część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 II część warsztatowo-dyskusyjna (45 min.)
14:00 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cele spotkania:

1.  analiza wyzwań i możliwości stojących przed lokalnymi instytucjami/podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej,

2. diagnoza i analiza subregionu pod względem możliwości rozwoju ES na terenie subregionu, w którym odbywa się spotkanie (np. jaki lokalny problem społeczny może rozwiązać ekonomia społeczna),

3. perspektywy rozwoju, możliwości współpracy, pozyskiwania funduszy w obszarze tworzenia warunków dla włączenia społecznego, ekonomii społecznej,

4. promocja dobrych praktyk – przegląd PES z subregionu na którym odbywa się spotkanie.

Zakres merytoryczny wykładu:

1.  Ekonomia społeczna – stan aktualny (nowelizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stan prac nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej, perspektywa UE)

2.  Znaczenie rozwoju ekonomii społecznej dla subregionu i lokalnej społeczności – analiza korzyści

3.  Otoczenie ekonomii społecznej na poziomie subregionu – kluczowi interesariusze

4.  Możliwości rozwoju ES na terenie subregionu – potencjał subregiony, problemy społeczne, które można rozwiązywać z wykorzystaniem narzędzi ES

5.  Warunki i możliwości współpracy na poziomie subregionalnym

6.  Dobre praktyki z subregionu i z innych części Polski

Zapraszamy!