partnerstwo_dlugosiodlo_28_07_2015_v2W ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” powstało kolejne partnerstwo lokalne. Podpisano je 28 lipca w Długosiodle. Podpisy złożyli: zastępca wójta Gminy Długosiodło Ewa Alicja Karczewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Szymańska, a także prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Ewa Krysiak.

Partnerstwo to efekt wcześniejszych rozmów instytucji, które chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Jest też szansą na zwiększanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego. Taka współpraca wymaga czasu i zaangażowania. I choć partnerzy zaczynają współpracę małymi kroczkami, to chcą, aby w przyszłości dołączyli do nich inne lokalne instytucje rynku pracy. Jedną z nich może być spółdzielnia socjalna, która być może wkrótce powstanie w Długosiodle.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyła przedstawicielka Fundacji Fundusz Współpracy, specjalistka ds. rozwoju partnerstw Jadwiga Kowalczyk.

 

 

wizyta_studyjna_24_07_2015_v224 lipca kilkunastu mieszkańców Gminy Długosiodło udało się z wizytą do Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska koło Nidzicy. Dlaczego właśnie tam? Bo w Kamionce od 8 lat działa jedno z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć turystycznych opartych o zasady ekonomii społecznej. Grupie towarzyszyła przedstawicielka Fundacji Fundusz Współpracy – Jadwiga Kowalczyk.

Dzięki współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesu zorganizowano przedsiębiorstwo świadczące usługi nawiązujące do lokalnych zwyczajów i starych, ginących już zawodów
rzemieślniczych. Powstają tu m.in. ceramiczne garnki, papier czerpany czy lalki w ludowych, regionalnych strojach. Przyjeżdżają tu turyści nie tylko z całej Polski, ale też z Europy, głównie z Danii, Szwecji,
 Holandii i Włoch.

I uczestnicy IWES-owej wizyty studyjnej mogli doświadczyć tej lokalnej historii na własnej skórze. Oprócz wysłuchania opowieści o powstawaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wzięli m.in. udział w  warsztacie malowania na szkle, a także obiadowali przy ognisku. Na zakończenie dnia w miłej atmosferze podsumowano wizytę, a następnie jej uczestnicy wrócili do Długosiodła z zalążkiem pomysłów na tworzenie podobnych inicjatyw w ich regionie.

 

 

Jak budować markę organizacji? Jak efektywnie planować działania promocyjne? Jak skutecznie prowadzić komunikację w internecie? Jak działać w mediach społecznościowych? I jakie są pułapki social media? Osoby pracujące w podmiotach ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na te pytania zaprosiliśmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w Lipiance.

Szkolenie odbyło się 27 lipca w Ośrodku Edukacji Regionalnej. Zajęcia poprowadziła Katarzyna Zych – strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog, od 8 lat związana z komunikacją marketingową, autorka bloga.  W przerwie zajęć zaprosiliśmy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymali też zaświadczenia ukończenia szkolenia. Program szkolenia do pobrania tutaj.

„Promocja organizacji pozarządowych i PES” to bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnikami są przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Szkolenie z promocji organizacji pozarządowych i PES cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że w sierpniu planujemy zorganizować kolejne spotkanie z tego zakresu. Szczegóły zaproszenia już wkrótce.

 

– Spółdzielnia Socjalna „KELE” buduje kapitał społeczny. Ma szczytne cele – ukazuje życie kulturalne, udostępnia wiedzę przez rozmaite szkolenia i transmisje online. „KELE” potrafi łączyć ludzi bez żadnych barier – czytamy na stronie FB spółdzielni. Ostatnio, idąc za tą myślą, udostępniła filmik, który ma pokazywać, o co dokładniej w tym chodzi – zobacz tutaj.

Spółdzielnia „KELE”, powstając w czerwcu 2014 r., postawiła sobie za cel promowanie regionu ostrołęckiego nowoczesnymi metodami. Zaproponowała innowacyjne formy przekazu: internet, IT i technologie multimedialne. W myśl członków założycieli – czyli Urzędu Miasta Ostrołęki i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce – jest też miejscem integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aktualnie na platformie spółdzielni  można wykupić szkolenie „Nauka tańca ludowego”. Szkolenie pokazuje podstawowe układy oraz kroki i figury tańca, obejmuje też prezentację tradycji regionu – w tym stroje i kulinaria. Zapraszamy do zapoznania się z tą ciekawą ofertą.