Jeszcze do końca lutego osoby w trudnej sytuacji życiowej z północnego Mazowsza mają szansę rozpocząć realizację marzeń o własnej firmie lub stabilnym miejscu zatrudnienia. Dzięki swojej motywacji i pomocy ekspertów staną się liderami spółdzielni socjalnej lub jej szczęśliwymi pracownikami.

Dotychczasowa rekrutacja zgromadziła kilkunastu uczestników, którzy obecnie szkolą się z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz komunikacji interpersonalnej i motywacji. W przyszłości skorzystają z doradztwa psychologicznego oraz usług prawnych, marketingowych i księgowych. W trakcie zajęć uczestnicy posiadający dzieci mają zapewnioną nad nimi opiekę, a osoby niesłyszące – usługi tłumacza języka migowego. Co ważne, mogą skorzystać z dotacji w wysokości 20 000 zł i wsparcia pomostowego w trakcie pierwszych 6 miesięcy działalności spółdzielni.

Osoby zainteresowane otrzymaniem podobnego wsparcia  prosimy o pilne zgłoszenia. Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT, a dalej  REKRUTACJA. Tam też można znaleźć regulamin rekrutacji ze szczegółowymi informacjami na temat prowadzonego naboru. Zapraszamy do kontaktowania się z nami: tel. +48 22 403 53 25, e-mail: projekt@iwes.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zakończyliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń dla osób ubiegających się o dotację w projekcie „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Decyzję o tym, kto znalazł się w projekcie, podjęła Komisja Rekrutacyjna, która zebrała się  w siedzibie organizatora – Fundacji „Fundusz Współpracy” – 25 stycznia br. Na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, a także rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego Komisja zakwalifikowała do projektu kolejnych 18 osób, które będą ubiegać się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej. Dodatkowo, 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej.

Kandydaci musieli spełniać warunki formalne, czyli: zamieszkiwać subregion ostrołęcki, a także złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, w tym oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach i deklarację uczestnictwa w spółdzielni socjalnej. Poza tym powinni przejść wymogi merytoryczne: złożyć opis planowanej działalności, a następnie przekonać Komisję o swojej motywacji i predyspozycjach do uczestnictwa w spółdzielni socjalnej.

W II grupie projektu znaleźli się:
Byjer Małgorzata
Cikacz Marta
Gumkowska Olga
Kacprzycka Barbara
Lipska Katarzyna
Marzewska Hanna
Młodzińska Ewa Gabriela
Obidziński Jacek
Pawłowski Jacek
Rostowski Radosław
Rurka Tadeusz
Szwejkowska Małgorzata
Ściechowicz Małgorzata
Wilczewska Brygida
Wilczewska Grażyna
Wilczewski Paweł
Wojtaszak Tadeusz Zbigniew
Żbikowska Marta