Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ciechanowskim

Wpisy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”

W dniu 6.05.2020 r. z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) trzecie spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”.

Dołącz do naszej akcji i podpisz list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dotyczący ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.

W dniu 24.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano dwa wnioski- biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożone  przez: 1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS 2. Spółdzielnia Socjalna „SZANSA” Wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy kwalifikują się […]