Najbliższe szkolenie z zakładania PES odbędzie się 17 maja 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.  To abc tego, jak powołać do życia: stowarzyszenie, fundację, spółdzielnie socjalną, CIS, KIS, ZAZ, WTZ. To także opis ich funkcjonowania na wybranych przykładach. Zajęcia prowadzi doświadczona trenerka, pracownik ngo, prawnik, pomysłodawczyni pierwszej spółdzielni socjalnej w Skierniewicach – Magdalena Kuśmierczyk. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, a na zakończenie wręczenie zaświadczeniu ukończeniu szkolenia.

Program do pobrania

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 9 maja 2014 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994.

 

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera w temacie fundraising Michała Rżysko odbędzie się 10 maja 2014 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Spotkanie będzie przebiegać w kontekście pozyskiwania środków przez podmioty ekonomii społecznej. Kryje się za tym drogowskaz: jak i skąd pozyskiwać środki, jak czytać konkursy grantowe, jak nawiązywać kontakty z biznesem? W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Bezpłatne, jednodniowe szkolenie jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Program spotkania

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne pod adresem https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/) i przesłanie na adres email: k.kozlicka@kres.org do 8 maja br. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła wyniki Komisji Oceny Wniosków (KOW), która zebrała się w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy 27 marca br. To było już trzecie posiedzenie Komisji od początku realizacji projektu.

Na dzień 20 marca 2014 r. do przekazania do oceny merytorycznej kwalifikowały się dwa wnioski o otrzymanie lub przedłużonego wsparcia pomostowego. Po ocenie formalnej wniosków członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami wraz z załącznikami.

Podczas posiedzenia eksperci zaprezentowali uzasadnienia i proponowaną wysokość wsparcia finansowego. W toku obrad Komisji, w celu przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości przyznanego dofinansowania, przedyskutowano bieżącą sytuację każdej spółdzielni i możliwości osiągnięcia przez nie przewagi przychodów nad kosztami.

W wyniku obrad Komisji ustalono, że:
– Wniosek 4/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Pracuś” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 24 000,00 zł.
– Wniosek 3/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Besa” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 18 000,00 zł.

 

Szanowni PaństwWesolych_Swiat_OSTo,

serdeczne życzenia radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, pełnych ciepła i harmonii, mnóstwa wiosennego słońca, spoglądania z ufnością w przyszłość oraz samych sukcesów

składa

Zespół Projektu IWES

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE / PRZYSTĄPIENIE / ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. Czytaj dalej