Odbyło się drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podczas którego rozdysponowano środki pozwalające na utworzenie odpowiednio 27 i 22 miejsc pracy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim. 

Każdy z biznesplanów, jakie wpłynęły w ramach naboru dotacyjnego oraz przeszły ocenę formalną, został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów.
Miło nam poinformować, że w toku oceny i dyskusji członków komisji zarekomendowano przyznanie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom, jednocześnie wyczerpując alokację środków na dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe przewidziane w projekcie IWES w subregionie ciechanowskim. 

Jesienią pojawi się natomiast szansa na otrzymanie kolejnych dotacji w subregionie ostrołęckim.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom.

Poniżej publikujemy listy rankingowe z informacją o wysokości przyznanego dofinansowania:

Lista rankingowa – subregion ciechanowski

Lista rankingowa – subregion ostrołęcki

 

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Kozienickim. 14 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/duFI9CbQ2K1GZFOz2

Kontakt:
Jakub Kamiński, tel. 602 761 156, jkaminski(at)cofund.org.pl

Spółdzielnia Socjalna Amelia z Ostrowi Mazowieckiej, Spółdzielnia Socjalna „Haven” z Władysławowa, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy, a także Stowarzyszenie „Karuzela” z Radomia otrzymały tytuł „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017”. Wszystkie cztery podmioty są beneficjentami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez FFW. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 czerwca 2017r. w Warszawie, w ramach „III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną”. W ten sposób wyróżniane są najlepiej funkcjonujące pomioty ekonomii społecznej na Mazowszu. Prestiżową nagrodą można chwalić się na zewnątrz, używając specjalnego emblematu i oznaczając charakterystycznym symbolem niebieskiej żarówki oferowane produkty i usługi. „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.” – czytamy na stronie inicjatorów nagrody. Oby „mazowiecka żarówka” świeciła coraz jaśniej wszystkim wspieranym przez nas podmiotom.

 

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Szydłowieckim. 8 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/sAKIhTcPDvAJD0eG2