Już po raz 24. w Myszyńcu odbyło się wokalne święto folkloru kurpiowskiego – Jarmark Kurpiowski. 19 maja na scenie amfiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej wystąpiło ponad 250 ludowych artystów. Był tam też namiot Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej (MPWES).

Celem imprezy rokrocznie jest konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno-wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców, uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca, a także promocja twórczości taneczno-wokalnej. Na stoisku MPWES można się było dowiedzieć, w jaki sposób ekonomia społeczna pomaga w tworzeniu i rozwijaniu tego typu lokalnych inicjatyw.

W ramach konkursu spośród 60 prezentacji jury wybrało najlepszych wokalistów, kapele kurpiowskie i zespoły taneczne – podzielone na kategorie wiekowe: dzieci do 15 lat, młodzież od 16 do 26 lat oraz dorośli powyżej 27 lat. Artyści prezentowali dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o dowolnej tematyce. Natomiast kapele miały do zaprezentowania trzy melodie tańców kurpiowskich. Grand Prix XXIV Jarmarku Kurpiowskiego jury przyznało Zespołowi „Kurpiowszczyzna”, które działa przy RCKK w Myszyńcu.

Organizatorami imprezy było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

 

16 maja w Czerwinie, w powiecie ostrołęckim, odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej. Budowanie lokalnych, oddolnych porozumień to  jeden z najważniejszych celów projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Głównym tematem było zaangażowanie samorządu w rozwijanie inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad tym, dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną. Rozmawiano o powstawaniu nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorczości społecznej, o integracji społecznej i zawodowej, o zorientowaniu na aktywizację. Osobnym tematem była kwestia klauzuli społecznych, jako wyjątek w prawie zamówień publicznych.

Podsumowując spotkanie przedstawiciele samorządu stwierdzili, że powstająca na terenie Gminy Czerwin spółdzielnia socjalna tworzy nowe miejsca pracy, daje realne możliwości trwałej aktywizacji, usamodzielnienia oraz integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców. Dzięki wspólnym wysiłkom partnerów będzie się mogła sukcesywnie rozwijać.

 

Powstała pierwsza spółdzielnia socjalna w projekcie „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Cały proces rejestracji przedsiębiorstwa trwał miesiąc. Członkinie Spółdzielni Socjalnej „Na wspólnej” – Dorota, Marzena, Basia, Beata i Andżelika – już wkrótce zapraszają do Ostrołęki na ciasteczka i inne wyroby gastronomiczne.

Przedsiębiorstwo założyły cztery kobiety po trzydziestce i jedna 24-latka. Postawiły na nazwę „Na Wspólnej” – nie tyle z zamiłowania do jednego z polskich seriali, ale dlatego, że Spółdzielnia jest ich wspólnym dziełem, tworzą ją razem. Wszystkie odczuwały ciężar poszukiwania pracy i uczciwego pracodawcy, a jako matki chciały zapewnić swoim dzieciom to, co najlepsze. Spółdzielnia była i jest dla nich szansą na lepsze jutro, na zapewnienie miejsca pracy dla siebie, a w przyszłości – również dla innych.

„Przez blisko dwa lata zmagałyśmy się z koleżanką Marzeną z trudami założenia własnej Spółdzielni – mówi jej liderka Dorota Dulewicz. – „Nie było to łatwe, ponieważ kilkukrotnie osoby, które miały ją tworzyć wspólnie z nami, rezygnowały. Ciężko było znaleźć odpowiednich i zaufanych współpracowników, ale na szczęście ten etap jest już za nami. Jesteśmy coraz bliżej swojego celu” – przekonuje. Dużą trudność sprawiało im oczekiwanie na złożenie wniosku do odpowiedniej instytucji. Pomysł, zapał i determinacja były, ale to nie wystarczało. Potrzebne okazało się wsparcie doświadczonych liderów innych spółdzielni, szkolenia i świadomość odpowiednich urzędników.

Jak podkreślają, pomoc, jaką otrzymały od Fundacji „Fundusz Współpracy” i partnerów projektu była równie istotnym elementem. Zostały w końcu zauważone i docenione. Otrzymały praktyczne szkolenia z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Został im przydzielony opiekun grupy oraz doradca, który m.in. wspierał ich w napisaniu statutu i biznesplanu. „Wierzymy że z pomocą, jaką otrzymujemy od organizatora, jeszcze w tym roku zaczniemy działać i realizować swoje założenia. Nasze plany na przyszłość to rozwijać Spółdzielnię i działać w niej aż do końca świata! – mówi z entuzjazmem jej liderka.

Do końca lipca 2014 r. w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” powstanie jeszcze co najmniej 6 spółdzielni socjalnych.

W ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” 10 maja odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Ekonomicznego IWES. Zgromadziło ono w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” ekspertów, którzy wypowiedzieli się odnośnie modelu działania Komitetu oraz koncepcji długofalowego finansowania spółdzielni socjalnych i OWES.

Opracowano koncepcję powstania Komitetu Ekonomicznego OWES i narzędzi badawczych, w tym formułę badania aktywizującego, które ma się wkrótce rozpocząć. Z punktu widzenia istniejących i nowopowstałych spółdzielni socjalne, tego rodzaju wsparcie eksperckie jest istotnym warunkiem efektywnego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

13_05_10_FFW_Komitet_Ekonomiczny_01

 

 

Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej dojedzie na błonie karczmy Ostoja 12 maja. Zapraszamy do naszego namiotu w godz. 9:00-16:00. Opowiemy o idei ekonomii społecznej, rozdamy kolorowe balony, nakleimy nasze logotypy. Oprócz nas swoje stoiska zaprezentują też m.in. lokalne gospodarstwa agroturystyczne, producenci zdrowej żywności czy twórcy ludowi .

Hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Ostrołęce będzie:  „Elektroodpady – dobre rady, czyste powietrze – proste zasady”. Wystąpią ostrołęckie zespoły Larysy Tsoy, Drogi na Ostrołękę. Organizatorzy przewidzieli także rajd rowerowy, konkursy ekologiczne z nagrodami, turniej szachowy, występy wokalne i taneczne, prezentacje przedszkoli i szkół, znakowanie rowerów, mobilny plac zabaw, malowanie buziek, wystawy fotografii i prac plastycznych. Programowi rozrywkowemu towarzyszyć będzie także akcja sadzenia drzew oraz wymiana elektrośmieci na sadzonki drzew.

Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Ekomena, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Punkt Informacyjny Europe Direct – Ostrołęka, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 o im. A. Chętnika w Ostrołęce i Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

Zapraszamy do odwiedzenia namiotu Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej podczas X Międzynarodowych Biegów Przełajowych Ireny Szewińskiej, które odbędą się w Pułtusku 10 maja 2013 r. Będziemy na kolorowo promować idee ekonomii społecznej na pułtuskim Rynku od godz. 10:00.

Jubileuszowe, dziesiąte Biegi po raz pierwszy adresowane są też do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekką i umiarkowaną. Głównym celem imprezy jest popularyzacja biegania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz promowanie idei olimpijskiej – spotkania z olimpijczykami oraz włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do sportu masowego. Gra fair play to również idea działania instytucji ekonomii społecznej!

Organizatorami są Irena Szewińska – Członek MKOL i Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Burmistrz Miasta Pułtusk, Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku oraz MKS Pułtusk.

Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej dotarł 29 kwietnia na Kurpiki 2012. Nie mogło nas zabraknąć w miejscu, w którym spotkali się ludzie zaangażowani w budowanie potencjału lokalnej społeczności. My także, w ramach projektu ekonomii społecznej, działamy na rzecz rozwoju całego subregionu ostrołęckiego.

Impreza odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury i zgromadziła kilkudziesięciu społeczników, przedsiębiorców, działaczy kulturalnych i oświatowych z regionu. Zostały wręczone Nagrody Prezesa Związku Kurpiów KURPIKI 2012. Statuetki trafiły do 7 osób i 5 instytucji, w kategoriach: „promowanie regionu”, „pracodawca”, „muzyka i taniec”, „ochrona dziedzictwa kulturowego”, „edukacja regionalna”, „twórczość ludowa”, „nauka i pióro”, „talent”, „budzenie tożsamości” i „działalność publiczna”.

Oprócz stoiska Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej, na imprezie pojawili się inni wystawcy – regionalni producenci żywności, m.in. serów i tradycyjnych wypieków. Na zakończenie uroczystości na scenie Centrum Kultury wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ŁOMŻA.