Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie radomskim

Wpisy

Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy”

„Orzeł i Reszka” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej

Spółdzielnia Socjalna „Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”