Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie radomskim

Wpisy

Podsumowanie roku 2021 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii SPołecznej (mOWES)

W dniu 17.12.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW), z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim– IWES 3” dwa  przekształcające  się PES w PS  i dwie grupy inicjatywne osób prawnych złożyły dokumenty rekrutacyjne.

Trudny rok związany z pandemią dotknął wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. Jednak dzięki wsparciu finansowemu – dla wielu z nich – okazał się być również szansą. Przedstawiamy podmioty, które z niej skorzystały w subregionie radomskim.

Storytelling – czyli siła opowieści – kolejny bezpłatny webinar Mowes. Zapraszamy!

Marketing w sieci – kolejny bezpłatny webinar Mowes. Zapraszamy!

Konkurs wniosków – procedura odwoławcza

Nieodpłatne doradztwo specjalistyczne? To właściwie już się nie zdarza. Jednak czasem pojawiają się prawdziwe okazje. I to własnie jedna z nich: Zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego doradztwa specjalistów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej! Szczegóły w artykule.

Zakończona rekrutacja do ścieżki dotacyjnej dla Radomia.