O przedsiębiorczości społecznej w Radomiu. O społecznej stronie biznesu. O tym, że najważniejsi są ludzie. Zapraszamy na Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu.

O prowadzeniu odpłatnej działalności w stowarzyszeniu, współpracy JST z NGO czy niuansach nowoczesnej komunikacji – poznaj szczegóły oferty szkoleniowej mOWES Ciechanów.

Debata mOWES: Diagnoza społeczna jako element opracowania Programu Rozwoju Usług Społecznych w Gminie