Zakończyliśmy rekrutację do I cyklu szkoleń dla osób ubiegających się o dotację w projekcie „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Komisja Rekrutacyjna, która zebrała się 19 listopada 2012 r., zdecydowała o przyjęciu do projektu 11 osób. Komisja podjęła decyzję na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych oraz rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego.

Kandydaci musieli spełniać warunki formalne, czyli: zamieszkiwać subregion ostrołęcki, a także złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, w tym oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach i deklarację uczestnictwa w spółdzielni socjalnej. Poza tym przeszli wymogi merytoryczne: musieli złożyć opis planowanej działalności, a następnie przekonać Komisję o swojej motywacji i predyspozycjach do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Osoby zakwalifikowane do projektu skorzystają z różnorodnej pomocy: szkoleń, doradztwa, a w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem socjalnym będą mogły ubiegać się także o dotację, wsparcie pomostowe i pomoc w rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Uczestnicy pierwszej grupy projektu:
Augustyniak Elżbieta Marta
Dąbrowska Karolina
Dulewicz Dorota
Golińska Agnieszka
Kuśmierczyk Marzena
Kuźmeńko Angelika
Michalik Justyna
Michalska Dorota
Parys Milena
Rutkowska Klaudia
Szmigiel Monika

 

Wystartowaliśmy z innowacyjnym w skali Mazowsza i kraju projektem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu najbliższych dwóch lat w Ostrołęce i okolicznych powiatach powstanie co najmniej 7 przedsiębiorstw socjalnych. Pracę znajdzie w nich kilkadziesiąt osób.
Czytaj dalej