Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” w subregionie ciechanowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III Komisji Oceny Wniosków w subregionie ostrołęckim.