Znamy już skład VI grupy szkoleniowej, której uczestnicy mogą ubiegać się o dotacje dla swoich spółdzielni. Decyzję o tym, kto znajdzie się w ostatniej grupie szkoleniowej IWES, podjęła 10 lutego 2014 r. w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 5-osobowa Komisja Rekrutacyjna. W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatek i kandydatów. O miejscu na liście zdecydowała łączna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do udziału w szkoleniach, po których uczestnicy będą ubiegali się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnych wynosiła 10.

Do VI grupy szkoleniowej projektu zostały zakwalifikowane następujące osoby :
1. Łoniewski Kazimierz – suma punktów 25
2. Kuciej Aldona – suma punktów 23
3. Wilk Artur – suma punktów 22
4. Majk Piotr – suma punktów 20
5. Głażewski Zdzisław – suma punktów 19,25
6. Kosobudzka Justyna – suma punktów 19
7. Liszkiewicz Konrad – suma punktów 19
8. Sitek Jarosław Kazimierz – suma punktów 18,75
9. Nieskurska Magdalena – suma punktów 18,25
10. Wiśniewski Sebastian – suma punktów 18
11. Banach Zbigniew – suma punktów 15,75
12. Szczyglewski Jarosław – suma punktów 15,75
13. Różańska Anna – suma punktów 15,25
14. Zakrzewski Jarosław – suma punktów 15
15. Greiss Miłosz Sebastian – suma punktów 14,25

Lista rezerwowa:
1. Dębowski Andrzej – suma punktów 13,75
2. Krupa Władysław – suma punktów 11,75

W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej na jej miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Osoby z listy rezerwowej mogą wziąć udział w projekcie i korzystać z pozostałych form wsparcia.