28 marca br. w Ośrodku Edukacji w Lipiance w Gminie Goworowo (powiat ostrołęcki) odbyło się spotkanie członków lokalnego partnerstwa, zawiązanego wcześniej w ramach projektu IWES. Spotkaniu przyświecał prosty cel: porozmawiać o ekonomii społecznej – w sposób swobodny i świeży, bez rzutnika i Power Pointa, bez wykładów, szkoleń czy seminariów. To była luźna rozmowa przy kawie na temat ekonomii społecznej. Jakie mogą być jej praktyczne efekty? Jakie trudności partnerzy napotykają realizując umowę partnerską? Czy miejscowa społeczność jest gotowa na przyjęcie jej założeń?

W rezultacie spotkania jego uczestnicy przełamali „barierę niewiedzy” na temat tego rodzaju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw. Zgodzili się, że podnieśli swoją wiedzę i świadomość skuteczniej niż to się dzieje w przypadku naukowych wykładów, kiedy często formalny charakter spotkań ogranicza swobodny przepływ prostych, czasem wstydliwie zadawanych, pytań.

Uczestnicy doszli do wniosku, że wiedza na temat ekonomii społecznej jest zbyt mała, aby społeczność lokalna zyskała dużą orientację w tym temacie. Należy to przełamać tworząc szerszą publiczną debatę podczas większego lokalnego wydarzenia. Świetną ku temu okazją będą organizowane kolejny rok z rzędu Goworowskie Targi Przedsiębiorczości, zaplanowane na 8 czerwca 2014 r. Już teraz zapraszamy do udziału w wydarzeniu, podczas którego głos zabiorą eksperci Fundacji „Fundusz Współpracy”. Pojawimy się tam również z Mobilnym Punktem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Zapraszamy na kolejne w projekcie IWES szkolenie, podczas którego będzie można zdobyć praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania pieniędzy dla organizacji. Bezpłatne zajęcia odbędą się 15 kwietnia w Ostrołęce. Podczas szkolenia będzie można poznać odpowiedzi na tak istotne dla każdej fundacji, stowarzyszenia czy spółdzielni socjalnej pytania. Czym jest fundraising i jak wygląda jego wdrażanie w organizacjach? Od czego zacząć pisanie grantu lub dotacji? Jakie błędy najczęściej popełniają podmioty ekonomii społecznej w ich pozyskiwaniu? Jak dobrze komunikować się z indywidualnymi darczyńcami i biznesowymi sponsorami?

Dla poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują szkolenie: „Pozyskiwanie funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej”. Odbędzie się ono 15 kwietnia 2014 r., godz. 9:00 –16:00 w Bistro Kredens, ul. Kościuszki 8 (sala wewnątrz na piętrze). W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. Szkolenie poprowadzi Karol Grabiec. To działacz i społecznik, współpracujący z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury w zakresie pozyskiwania środków finansowych, ekspert oceny wniosków, fundraiser w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W przeciągu ostatnich trzech lat pozyskał blisko 1,5 mln zł na działalność kulturalną w formie grantów i dotacji.

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (NIE mogą aplikować osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (TUTAJ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne TUTAJ) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org do 10 kwietnia 2014 r. Specjalista ds. rekrutacji odpowie także na pytania pod numerem tel.: 887 092 994. Serdecznie zapraszamy.

 

Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, w jaki sposób zobyć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują kolejne, bezpłatne szkolenie – tym razem z pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia 2014 r., godz. 9.00 –16.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece im. C.K. Norwida w Wyszkowie, ul. Gen. Sowińskiego 80, sala nr 35, III piętrze.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizują działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie poprowadzi trener o wieloletnim doświadczeniu w temacie fundraisingu – Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (od pobrania TUTAJ) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 31.03.2014. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 887 092 994.

 

Prezentujemy Państwu raport z badania społecznego przygotowanego w ramach poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES. Celem publikacji i samego badania było zdiagnozowanie otoczenia społecznego powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych i dostarczenie analiz tematycznych dla Komitetu Ekonomicznego Projektu powołanego przez Fundację.

W badaniu skoncentrowano się na postrzeganiu przez otoczenie instytucjonalne i społeczne zarówno samej idei ekonomii społecznej, jak i nowo powstających spółdzielni. Analiza tego postrzegania uwzględniła proces tworzenia spółdzielni, wpływu otoczenia na ten proces czy relacje samych członków grup inicjatywnych z otoczeniem. Jaki jest wizerunek osób zakładających spółdzielnie socjalne? Jak na powstawanie PES reaguje lokalna społeczność, instytucje rynku pracy, instytucje samorządowe i media? Jakie zmiany w otoczeniu spółdzielni nastąpiły w ciągu ostatniego roku? O tym między innymi można przeczytać w raporcie.

Publikację „Otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim” przygotowali dla Fundacji „Fundusz Współpracy” eksperci MM Milanowa sc: dr Magdalena Dutkiewicz i Marek Dutkiewicz.

Serdecznie zapraszamy do lektury  (Pobierz PDF-a)

 

Za nami kolejne  posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 3 marca 2014 r. w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” odbyło się trzecie spotkanie niezależnej 4-osobowej Komisji w sprawie rozpatrzenia przedłużenia wsparcia pomostowego.

Na dzień 28 lutego do przekazania do oceny merytorycznej  o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego kwalifikowały się dwa wnioski. Po ich ocenie formalnej członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami wraz z załącznikami. Dokumenty oceniło pod względem merytorycznym dwóch wybranych ekspertów.

Podczas posiedzenia eksperci zaprezentowali uzasadnienia i proponowaną wysokość wsparcia finansowego. W toku obrad Komisji, w celu przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości przyznanego dofinansowania, przedyskutowano bieżącą sytuację każdej spółdzielni i możliwości osiągnięcia przez nie przewagi przychodów nad kosztami.

Ostatecznie, w wyniku obrad Komisji ustalono, że:
1) Wniosek 1/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Amelia” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 15000,00 zł.
2) Wniosek 2/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Na Wspólnej” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 15000,00 zł.

 

W dniu 25 marca 2014 w godz. 9.00–16.00 w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku na ul. Tysiąclecia 12 odbędzie się szkolenie pt. „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz. Szkolenie odbywa się w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (do pobrania TUTUAJ) i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji  Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie 887 092 994 w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Zapraszamy do Ostrołęki na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu IWES.

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2014 (czwartek) w godz. 8.00–15.00 w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Hallera 12, sala 28. Pani Magdalena Kuśmierczyk – trenerka i pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych – opowie o tym, jak skutecznie założyć Podmioty Ekonomii Społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami  (do pobrania TUTAJ) i przesłanie do 20 marca 2014 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można się również umówić na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene dzwoniąc pod numer telefonu: 887 092 994.