Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski (subregion ostrołęcki) – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych.

Wsparcie w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych powinno być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl

W tytule maila prosimy o dopisanie treści: Wsparcie – usługi 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 3.000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel. 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (subregion ciechanowski) – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych.

Wsparcie w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych powinno być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl

W tytule maila prosimy o dopisanie treści: Wsparcie – usługi 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 2.000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel. 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz grupy nieformalne z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (subregion ciechanowski) oraz powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski (subregion ostrołęcki) – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „Mikrogranty mOWES”.

Inicjatywy podejmowane w ramach konkursu powinny być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw/przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w danym subregionie oraz m.in.:

  •  – zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną,
  •  – doprowadzą do powstania lub wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej lub w inny sposób wpłyną na wzrost świadomości społecznej na ten temat,
  •  – zwiększą efektowność funkcjonujących przedsiębiorstw, liczbę zamówień społecznych itp.

Nabór wniosków jest otwarty i trwa do końca realizacji projektu, tj. do 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.  

Maksymalna kwota mikrograntu na daną inicjatywę/przedsięwzięcie może wynieść do 3.000,00 zł

Dokumenty (Regulamin, wniosek o dofinansowanie, wzór sprawozdania oraz inne niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ (na dole strony).

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: lwachowski@cofund.org.pl z dopiskiem: „Wniosek Mikrogranty mOWES subregion ostrołęcki/ciechanowski*”.

*w zależności od konkretnego subregionu, którego dotyczy inicjatywa.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel: 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 7 i 8 maja 2019 roku w Warszawie, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji oraz wstępny program spotkania (przed akceptacją przez Komitet Sterujący – może ulec niewielkim modyfikacjom) znajdziecie Państwo na stronie projektu TUTAJ

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 28 kwietnia 2019), gdyż warunki rezerwacji hotelowej są restrykcyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Ukazała się  aktualizacja „Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r.” To najważniejszy dokument dla sektora ekonomii społecznej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim.


 Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie pod adresem TU Polecamy także inne publikacje poświęcone ekonomi społecznej ma stronie Departamentu Ekonomii Społecznej  i Solidarnej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – TU

 

Początek kwietnia i końcówka marca w subregionie radomskim były dla nas szczególnie intensywne.

1 kwietnia, odbyły się warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych z subregionu radomskiego. Warsztaty dotyczyły ról w zespole, a poprowadziła je dla nas Pani Magda Jelonkiewicz-Bałdys. Na warsztatach tańczony był nawet oberek. …

2 kwietnia (wyjątkowo intensywny dzień w subregionie radomskim!) odbyło się kolejne spotkanie z liderami społecznymi z Szydłowca pt. „JA LIDER”. Prowadził je nasz pracownik Jakub Kamiński.

2 kwietnia, w Przysusze, odbyło się spotkanie potencjalnych członków partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięło udział 19 osób z urzędów gmin, starostwa, LGD, OPS, PUP, spółdzielni socjalnej. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Główną, zdiagnozowaną w rozmowie barierą rozwoju ekonomii społecznej okazuje się brak liderów, niechęć do współpracy oraz nieumiejętność aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Będziemy próbować je przezwyciężać. Trzy podmioty złożyły deklaracje o przystąpieniu do partnerstwa.

2 kwietnia to kolejne szkolenie z Andrzej Rybus-Tołłoczko, tym razem gościliśmy w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Pan Andrzej szkoli liderów lokalnych organizacji z zakresu nowych wzorów ofert. Dziękujemy za zaproszenie Panom Dariuszowi Pawłowiczowi oraz Marcinowi Alotowi – dyrektorowi Centrum.

2 kwietnia, gościliśmy jeszcze w Starostwie Powiatowym w Lipsku z ekspertem Andrzej Rybus-Tołłoczko na spotkaniu animacyjnym z pracownikami i radnymi powiatu.

3 kwietnia, odbyło się z kolei szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert w Urzędzie Gminy Rzeczniów. Szkolenie prowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko. Dziękujemy Pani Justynie Niedzieli i Panu wójtowi Karolowi Bukowi za zaproszenie.

Wcześniej 25 marca odbyły się warsztaty dla przedstawicieli naszych przedsiębiorstw społecznych z zakresu komunikacji w Radomiu. Warsztaty odbyły się u naszego beneficjenta Gospody Jaskółeczka – dziękujemy za przygotowanie miejsca szkolenia. Warsztaty prowadziła trener Magda Jelonkiewicz – Byłdys.

Obszerna  fotorelacja z tych wydarzeń znajduje się na naszym FB.

Już wkrótce, w dniach 11-12 kwietnia planowana jest także wizyta studyjna w Krakowie dla przedstawicieli podmiotów z „Partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Radomiu”.