Mapa Aktywności Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza

Mapa – to narzędzie internetowe, które pozwala zbierać i publikować informacje na temat aktywnych społecznie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  działających w regionie północno-wschodniego Mazowsza.

W ten sposób można dowiedzieć się w prosty sposób o wzajemnych działanich i zaplanować współpracę; odnaleźć się, policzyć i razem budować pozytywny i różnorodny wizerunek organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do wpisywania na mapę kolejnych organizacji i grup nieformalnych poprzez stronę www.mapaaktywnoscispoecznych.pl .

Aby organizacja znalazła się na mapie należy wypełnić formularz: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl/dodaj-organizacje/.

Mapa Aktywności Społecznych powstała w ramach projektu „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.