Wyniki I konkursu wniosków o wsparcie finansowe w subregionie radomskim – procedura odwoławcza

Dwie grupy inicjatywne biorące udział w I konkursie wniosków o wsparcie finansowe w subregionie radomskim w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3” których wnioski nr: 9/2020/RAD-3 i 12/2020/RAD-3 zostały ocenione negatywnie przez przydzieloną pierwszą parę ekspertów zewnętrznych, złożyły wnioski odwoławcze od uzyskanych oceny  zgodnie  z „Regulaminem udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES w projektach współfinansowanych w ramach EFS” punkty od 6.21.

Zgodnie z wyżej przywołanym regulaminem punkt 6.24  mOwes przychylił się do złożonych pism odwoławczych, tym samym wnioski 9/2020/RAD-3 i 12/2020/RAD-3 zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej  przez drugą parę ekspertów zewnętrznych.

W wyniku procedury odwoławczej zewnętrzni eksperci zarekomendowali do otrzymania wsparcia finansowego obydwa oceniane wnioski które uzyskały liczbę procentów/punktów uprawniająca do dofinansowania zgodnie z regulaminem co najmniej 60 procent/punktów).

Tym samym jedenaście z dwunastu złożonych wniosków w I konkursie wniosków o wsparcie finansowe w subregionie radomskim uzyskało minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100 pkt., i zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się pod linkiem: LISTA RANKINGOWA_RAD_I- wnioski odwoławcze – aktualizacja

Zwycięzcom  gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe w 2020r. została już zamknięta rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie radomskim.
Kolejny nabór zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2021 r .