Mowes – z kolejną akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

To wspaniała wiadomość! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny przyznało Mazowieckiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonemu przez Fundację Fundusz Współpracy – akredytację „AKSES”!

Certyfikat ten potwierdza, że realizując usługi wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej spełniamy wyznaczone standardy i utrzymujemy wysoki poziom naszych działań.

Tym samym – jako Mowes – otrzymaliśmy po raz kolejny Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości!

Na ten sukces pracujemy wspólnie jako zespół – dlatego w tym miejscu ogromne podziękowania dla wszystkich jego członków: specjalistów, animatorów, doradców i reintegratorów. Bez Was ten sukces nie byłby możliwy!