Nowe podmioty na ścieżce dotacyjnej w ramach projektu w subregionie radomskim – etap pisania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanów