Przedsiębiorstwa społeczne MOWES z nagrodą Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej!

Z 15 przyznanych wyróżnień – 5 z nich trafiło do podmiotów wspieranych przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej! Wyróżnienia przyznane zostały w trzech kategoriach: Rozwój. Reintegracja. Odpowiedzialność. Oto nasi laureaci:
  • Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA z Żyrardowa
  • Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec
  • Stowarzyszenie Karuzela z Radomia
  • Stowarzyszenie Razem z Radomia
  • Stowarzyszenie Aktywny Senior z Mławy
Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aspirują do nich wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej zaangażowane w rozwój tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.
W tegorocznej – V edycji – Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia 15 laureatom. Wszystkim serdecznie gratulujemy!