Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie ostrołęckim – nowy podmiot pracuje nad biznesplanem