Senior DZIŚ i JUTRO – debata online

Nasilający się z roku na rok w Polsce proces starzenia się społeczeństwa, to ogromne wyzwanie dla rządu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. O skali zjawiska najlepiej świadczą dane GUS: dziś seniorzy stanowią ok. 25% ogółu społeczeństwa, a już w 2050 ten odsetek uplasuje się na poziomie aż 40% !!! (13,7 mln mieszkańców).
W związku z tym, zapraszamy na debatę, podczas której nasi eksperci, podejmą m.in. następujące zagadnienia:
– Inicjatywy senioralne na Mazowszu – przykłady i dobre praktyki przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz samorządy dla seniorów;
– Założenia polityki senioralnej Województwa Mazowieckiego;
– Działania na rzecz seniorów podejmowane przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej;
– Starzejące się społeczeństwo z perspektywy samorządu lokalnego;
– Założenia i plany na przyszłość w zakresie rozwoju działań na rzecz seniorów.

Nagranie z debaty dostępne jest na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=SQlyLDlCc_M