Wyniki I Komisji Oceny Wniosków w subregionie radomskim

W dniach 5-6.10.2020 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”. Z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu.

Ocenie poddano dwanaście wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Dziewięć z dwunastu złożonych wniosków w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samym zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Szczegóły dotyczące przyznanego dofinansowania znajdują się pod linkiem: https://mowes.pl/wp-content/uploads/2020/10/LISTA-RANKINGOWA_RAD_I-nabor_.pdf

Zwycięzcom  gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe  w 2020r. została już zamknięta rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie radomskim. Kolejny nabór zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2021r .