,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 30.11.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 2 miejsc pracy w PES które przekształci się w PS.

Złożony wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał liczbę punktów kwalifikująca do otrzymania dofinansowania. (Minimalna liczba procent/punktów uprawniająca do otrzymania wsparcia finansowego zgodnie z regulaminem wynosi 60 procent/ punktów).

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcy gratulujemy.

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie  ciechanowskim (tj. nabór na uzyskanie wsparcia finansowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.