Wprowadzone przez Philipp Zalewski

,

Współpraca urzędów pracy i spółdzielni socjalnych w praktyce

Z jakich form wsparcia finansowego urzędów pracy mogą skorzystać spółdzielnie socjalne? Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Jakie są procedury, warunki i zasady uzyskania dofinansowania? Oraz jak … poprawić relacje na linii urząd pracy – przedsiębiorstwo społeczne? Odpowiedź na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 marca 2020 roku w Radomiu z inicjatywy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.