Nowa grupa inicjatywna w subregionie ostrołęckim

W ramach rekrutacji ciągłej w subregionie ostrołęckim w dniu 8 października 2018 odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w Ostrołęce, która zakwalifikowała do udziału w projekcie grupę inicjatywną osób fizycznych „Sąsiedzi”. W skład grupy wchodzą następujące osoby: Jerzy Nowakowski, Bogusława Sosnowska, Jerzy Szymaniewski, Marek Stopka, Mirosław Nerkowski, Tadeusz Jaksina.

Komisja Rekrutacyjna uwzględniała złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego. Zakwalifikowana grupa  rozpocznie pracę nad biznesplanem, który po pozytywnym zaopiniowaniu może zostać objęty wsparciem mOWES.