Ogłaszamy wyniki II konkursu biznesplanów w subregionie radomskim

W dniu 1 marca 2018 zostały ocenione biznesplany grup inicjatywnych z ostatniej rekrutacji w subregionie radomskim ubiegających się o wsparcie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas obrad Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” zostało poddanych ocenie 15 wniosków, które napłynęły do mOWES w dniach 12.01.2018 r. –  16.02.2018 r. Po ocenie formalnej wniosków, członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu biznesplanami wraz z załącznikami. Każdy z wniosków oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch wybranych członków Komisji. Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków. Do dofinansowania zarekomendowano 11 wniosków, które zgodnie z regulaminem zdobyły przynajmniej 18 punktów.  

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH (poczynając od najwyższej punktacji):

 1. 1.Fundacja „Polskie Drogi”, Robert Zaremba 
 2. 2.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”
 3. 3.Gmina Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej
 4. 4.Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej
 5. 5.Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015”
 6. 6.Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii, Katarzyna Olbrych
 7. 7.Fundacja Jesus Christ Security, Oddział w Radomiu, Zbigniew Ciesielski
 8. 8.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”
 9. 9.Fundacja Kreatywnych Innowacji KI
 10. 10.Fundacja Follow Me
 11. 11.Fundacja „Duchy Lasu, Duchy Historii”, Justyna Sztuka

 

Nie wszystkie zakwalifikowane grupy inicjatywne otrzymały dotację na wszystkie wnioskowane miejsca pracy. Prosimy o sprawdzenie wysokości przyznanej dotacji i liczby miejsc pracy w załączniku z listą rankingową.

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnego startu.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że nie otrzymały dofinansowania 4 spośród wnioskujących podmiotów (z powodu nie uzyskania minimalnej liczby 18 pkt. lub wyczerpania się środków finansowych). Są to w kolejności punktacji:

 1. 1.Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców STOWYN
 2. 2.Stowarzyszenie „Podajmy Sobie Dłonie”
 3. 3.Fundacja Dom Wschodni w Radomiu
 4. 4.Stowarzyszenie „Forgo for Social Economy”.