Rozstrzygnięty konkurs biznesplanów w w subregionie radomskim – rekrutacja nadal otwarta

Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem trzech wniosków.

W dniu 04.01.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym/w podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne.

Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie trzy wnioski, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej. Są to:

 

  1. Fundacja Dom Wschodni w Radomiu
  2. Stowarzyszenie Podajmy Sobie Dłonie
  3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Przyjaźni”

 

Komisja zdecydowała, że dwa z trzech podmiotów otrzymają  dofinansowanie warunkowo,
tj. na mniejszą liczbę miejsc pracy niż ta, o którą wnioskowały i przy założeniu dokonania zmian
we wnioskach.

Z pełną informacją dotyczącą wyników można zapoznać się TU.    

Zwycięzcom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór ciągły w subregionie radomskim (rekrutacja do ścieżki dotacyjnej oraz nabór biznesplanów) na utworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych w związku z pozostałą alokacją finansową na ostatnie 3 miejsca pracy.