Trwają krajowe działania nad rozwojem OWES

W Polsce trwają prace nad rozwojem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Służy temu AKSES – System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej.

W ostatnich latach sektor ekonomii społecznej rozrósł się tak bardzo, że dziś mówimy o potrzebie profesjonalizacji całego systemu. Z informacji przedstawionych 3 marca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wynika, że w ubiegłym roku samych tylko spółdzielni socjalnych było ponad 1,3 tys. Większość z nich prowadzi działalność lokalnie, prawie 28 proc. ogólnokrajowo, a 1,4 proc. w skali międzynarodowej.

Zapanowanie nad tysiącami podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie powstawania kolejnych wymaga wprowadzenia konkretnych zasad i kierunkowych działań – na każdym z trzech poziomów: wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zależy na stworzeniu sieci wyspecjalizowanych instytucji, które będą sprawnie animować, promować i wspierać podmioty ekonomii społecznej.

Jakie instytucje będą odpowiedzialne za prowadzenie takich działań? Tego dowiemy się już wkrótce. 3 marca minął termin składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do konkursu zostały zaproszone: organizacje pozarządowe i partnerstwa/konsorcja, których liderem jest organizacja pozarządowa, a w województwach, gdzie takich wniosków te instytucje nie zgłosiły – także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty komercyjne.

AKCES jest odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zobowiązań unijnych – wśród nich jest Strategia Europa 2020 i projekt pakietu legislacyjnego – oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Już te dokumenty, jak i podejmowane rządowe działania wskazują, że obszar ekonomii społecznej jest i będzie traktowany jako jeden z jego priorytetów na najbliższe lata.