Wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną!

Informujemy, że po zakończonej procedurze powtórnej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” i „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, wszystkie złożone aplikacje zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej. Wezwani do uzupełnień Wnioskodawcy poprawili uchybienia formalne.

 

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przekazanych do oceny merytorycznej:
IWES w subregionie ostrołęckim:

1/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „Amelia”

2/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”

3/OST/2017 – Łukasz Skorupski, Elżbieta Skorupska, Zdzisław Skorupski, Hubert Skorupski

4/OST/2017 – Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

5/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”

6/OST/2017 – Spółdzielnia Socjalna „VALIDUS”

 

IWES w subregionie ciechanowskim:

1/CIE/2017 – Paweł Bartoszewski, Ryszard Włodkiewicz, Robert Bens

2/CIE/2017 – „INKLUZYWNA” Spółdzielnia Socjalna

3/CIE/2017 – „HAVEN” Spółdzielnia Socjalna

4/CIE/2017 –  Urząd Gminy i Miasta Żuromin; Fundacja „Leśne Zacisze”

5/CIE/2017 – AUTO-KOMPLEKS Spółdzielnia Socjalna

6/CIE/2017 – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

7/CIE/2017 – Fundacja Pracy Narodów

8/CIE/2017 – Anna Dobaczewska, Wioleta Górnicka, Agnieszka Romanowska, (Monika Karwowska – Gloch), Agnieszka Szymańska