Wyniki IV konkursu biznesplanów w subregionie ostrołęckim

Rekrutacja ciągła w subregionie ostrołęckim zaowocowała IV konkursem biznesplanów w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”.

W dniu 27-11-2018r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstających/istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  Każdy z wniosków oceniany był pod względem formalnym, a następnie merytorycznym odrębnie przez dwóch wybranych członków Komisji. Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych.

Zgodnie z regulaminem, do dofinansowania zakwalifikowano dwa wnioski,  które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.
Poniższa lista rankingowa uwzględnia punktację, od najwyżej do najniżej ocenionych grup inicjatywnych.

 

  1. Grupa inicjatywna KOSTKA, w składzie: Parafia Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe   
  2. Grupa inicjatywna SĄSIEDZI, w składzie: Bogusława Sosnowska, Jerzy Szymaniewski, Marek Stopka, Mirosław Nerkowski, Tadeusz Jaksina

 

Wszystkie w/w grupy inicjatywne/podmioty uzyskały dofinansowanie na liczbę miejsc pracy oraz w kwocie, o którą wnioskowały.

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU.

Zwycięzcom gratulujemy!