Wyniki konkursu biznesplanów w subregionie ciechanowskim. Mamy jeszcze wolne środki.

Otwarta rekrutacja w subregionie ciechanowskim zaowocowała złożeniem dwóch biznesplanów.

W dniu 20.12.2018 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. 

Wnioskodawcy uzyskali oceny wyższe niż określona w regulaminie minimalna liczba punktów premiująca do dofinansowania (18). Komisja zdecydowała o przyznaniu dotacji na liczbę miejsc pracy oraz w kwocie, o którą wnioskowały:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
  2. Spółdzielnia Socjalna 4You

Z pełną listą rankingową można zapoznać się TU.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór ciągły w subregionie ciechanowskim (rekrutacja do ścieżki dotacyjnej oraz nabór biznesplanów) na utworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych w związku z pozostałą alokacją finansową na ostatnie 3 miejsca pracy.