Wyniki zapytania ofertowego dot. specjalistycznego doradztwa ogólnego w subregionie radomskim.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 11/BZP/RAD/FFW/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. na specjalistyczne doradztwo ogólne w subregionie radomskim zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę pana Jarosława Szczepaniaka.