Zaproszenie na II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej – 24-25 października

II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej odbędzie się w dniach 24-25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie. Program wydarzenia dostępny jest TU.

Forum skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej), przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych, m.in. przedstawicieli IZ RPO, ROPS; badaczy, ekspertów, analityków oraz innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej. Jak w poprzednim roku, odbędą wykłady, dyskusje panelowe i debaty, w tym roku poświęcone m.in. trendom i przyszłości ekonomii społecznej, instrumentom zwrotnym, regionalnym programom wsparcia ekonomii społecznej. Będzie także jakże ważny dla przedsiębiorstw społecznych warsztat – „Jak sprzedać produkt lub usługę przedsiębiorstwa społecznego”.

Forum towarzyszyć będą:

     *   Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej”;

     *  Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych;

     *   Cafe-studio (miejsce, w którym nagrywane będą rozmowy z uczestnikami).

 

Zachęcamy do zgłoszenia chęci uczestnictwa, zwłaszcza w targach!