Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 – zgłoszenia do 29 marca

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
zaprasza

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  
a także jednostki samorządu terytorialnego

 
do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu 
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

Termin na składanie wniosków upływa 29 marca.

Więcej informacji na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Certyfikaty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

I. Debiut roku  

dla kogo: dla podmiotów ekonomii społecznej

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, rejestracja w roku 2018

II. Najlepszy pracodawca

dla kogo: przedsiębiorstwa społeczne

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

III. Sukces rynkowy

dla kogo: przedsiębiorstwa społeczne

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych

dla kogo: dla podmiotów ekonomii społecznej

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

dla kogo: jednostka samorządu terytorialnego

dodatkowe wymagania: gmina lub powiat

 NAGRODY:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.