Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej – spotkanie doradcze 4 października w Kozienicach

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” zapraszają za spotkanie pt.:

„Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, w dniu 4 października w godzinach od 10-14.15  w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, Kopernika 8/17, w Kozienicach.

Cele szkolenia:

  • 1. Poszerzenie wiedzy na temat  możliwości aplikowania po środki na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej,
  • 2. Nabycie umiejętności wyszukiwania dostępnych środków finansowych,
  • 3. Nabycie umiejętności kompleksowego wypełniania wniosków aplikacyjnych,
  • 4. Nabycie praktycznych  umiejętności pozyskiwania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej,

Program:

  • 1. Pozyskiwanie środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
  • 2. Środki dostępne w ramach ASOS 2014-2020.
  • 3. Fundusze  z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  • 4. Granty ministerialne i dotacje  z urzędów miast.
  • 5. Dobre praktyki i najczęstsze błędy w pozyskiwaniu środków.

Metodyka:

Szkolenie będzie odbywać się przy pomocy prezentacji, ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych, studium przypadku. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów.

Trener:

Wojciech Połap – trener, doradca, coach, absolwent Akademi Ekonomicznej  im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Obecnie zatrudniony w firmie consultingowej. Współpracuje z wieloma uczelniami (m.in. z  Uniwersytetem Ekonomicznym im. K. Adamieckiego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Wyższą Szkołą Humanitas) oraz firmami szkoleniowymi w Polsce. Ukończył Szkołę Trenerów zorganizowaną przez Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, studia podyplomowe Trener i organizator szkoleń, Coach WiseEssentials oraz inne liczne kursy trenerskie. Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach m.in. z zakresu: rekrutacji i selekcji, zarządzania zasobami ludzkim, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zakładania własnej działalności gospodarczej, biznes planu, finansów. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania po środki unijne (Phare 2002, Phare 2003, EQUAL, SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1, SPO RZL 1.1, 1.5, 1.6, ZPORR 2.5, 3.4, PO KL Priorytety II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, RPO woj. śląskie, wielkopolskie,opolskie, mazowieckie)  jak i również zarządzania projektami. W projektach brał udział jako uczestnik, ekspert, doradca czy trener. Uczestniczył również jako członek w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Podlaskiego, Wojewódzkich Urzędach Pracy(w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wpisany na listy ekspertów w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz POWER. W latach 2010 – 2015 doradca biznesowy oraz specjalistyczny w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rybniku oraz doradca w zakresie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w Centrum Organizacji Pozarządowych w Chorzowie. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: abulska[at]cofund.org.pl. Tel. kontaktowy – 600- 923-287