Wyniki rekrutacji w I naborze mOWES – subregion ostrołęcki i ciechanowski:

W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatów/ek. O miejscu na liście zdecydowała łączna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do udziału w szkoleniach i doradztwie, po których uczestnicy będą ubiegali się o dotacje na (I) utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, (II) przekształcenie PES w przedsiębiorstwo społeczne, (III) zatrudnienie w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, wynosiła: 10

Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane następujące osoby :

subregion ostrołęcki
1. Agnieszka Golińska – Spółdzielnia Socjalna Amelia – suma punktów 16
2. Anna Wachaczyk – Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – suma punktów 16
3. Marzena Kuśmierczyk – Spółdzielnia Socjalna Na Wspólnej – suma punktów 16
4. Paweł Szymendera – Spółdzielnia Socjalna Validus – suma punktów 15
5. Marek Olszewski – Spółdzielnia Socjalna SPA – suma punktów 18
6. Elżbieta Skorupska – os. fiz. – suma punktów 16,25
7. Zdzisław Skorupski – os. fiz. – suma punktów 16,25
8. Hubert Skorupski – os. fiz. – suma punktów 16,25
9. Łukasz Skorupski – os. fiz. – suma punktów 16,25

subregion ciechanowski
1. Witold Grochowski – Spółdzielnia Socjalna INKLUZYWNA – suma punktów 18
2. Emilia Koczwara– Spółdzielnia Socjalna HEVEN – suma punktów 16
3. Michał Jaros – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”– suma punktów 20
4. Łukasz Żukowski – Spółdzielnia Socjalna AUTOKOMPLEKS – suma punktów 15
5. Agnieszka Romanowska -os. fizyczna – suma punktów 14,66
6. Wioleta Górnicka – os. fizyczna – suma punktów 14,66
7. Anna Dobaczewska – os. fizyczna – suma punktów 14,66
8. Sebastian Szczepaniak – Fundacja Pracy Narodów– suma punktów 17
9. Iwona Kaczyńska – Fundacja „Leśne Zacisze” os. prawna – suma punktów 18
10. Alicja Gajewska– Urząd Miasta i Gminy Żuromin os. prawna. – suma punktów 18
11. Michał Osiecki – Miejski Klub Sportowy w Żurominie „WKRA” os. prawna- suma punktów 17
12. Paweł Bartoszewski – os. fizyczna – suma punktów 14,66
13. Ryszard Włodkiewicz – os. fizyczna – suma punktów 14,66
14. Robert Bens – osoba fizyczna – suma punktów 14,66

Do udziału w projekcie nie zostały zakwalifikowane z powodu nie uzyskania minimalnej liczby wymaganych punktów następujące osoby:
1. Michał Poznański – os. fizyczna – suma punktów 9,66
2. Andrzej Żórawki – os. fizyczna – suma punktów 9,66
3. Joanna Rydzewska – os. fizyczna – suma punktów 9,66

Zakwalifikowane do dalszego wsparcia OWES osoby, od początku stycznia będą uczestniczyć w indywidualnych spotkania z doradcą biznesowym w celu przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia.
W drugim tygodniu stycznia odbędzie się dwudniowe szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz efektywnej komunikacji.

Konkurs biznesplanów odbędzie się pod koniec stycznia 2017 r. Konkurs będzie dwuetapowy – najpierw oceniany będzie biznesplan, później odbędą się rozmowy indywidualne.

O szczegółach będziemy informować wszystkich zarówno indywidualnie, jak i za pośrednictwem tej strony.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, które w najbliższym czasie odbędą się w wielu miejscach północnego Mazowsza:

Subregion ciechanowski

 • Żuromin – 18.11 godz.10.00 Urząd Miasta i Gminy w Żurominie
 • Płońsk – 21.11. godz.14.00 Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Pułtusk – 22.11. godz. 14.00 Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Daszyńskiego
 • Ciechanów – 23.11. godz. 10.00 – Biuro mOWES w Ciechanowie, Pl. Kościuszki 7 lok. 5
 • Mława – 24.11 godz. 10.00 Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Subregion ostrołęcki

 • Przasnysz – 10.11.2016 godz. 10.00 Centrum Animacji Wsparcia dla Społeczności Lokalnej ul. 3-maja 16, 06-300 Przasnysz
 • Czerwin – 16.11.2016 godz. 10.00 Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 1, Czerwin
 • Ostrołęka – 17.11.2016 godz. 9.00-14.00  Targi Pracy WUP, Miejsce WSAP, ul. Korczaka 73, Ostrołęka
 • Różan – 18.11.2016 godz. 10.00 Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4, Różan
 • Wyszków – 19.11.2016 godz. 10.00 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie ul. Gen. Sowińskiego 80
 • Myszyniec – 21.11.2016 godz. 12.00 Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60
 • Maków Mazowiecki – 22.11.2016 godz. 11.00 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1
 • Ostrołęka – 23.11.2016 godz. 12.00 Urząd Miasta Ostrołęki Plac gen. Józefa Bema 7a
 • Ostrów Mazowiecka – 25.11.2016 godz. 12.00 Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68

Wystartował konkurs dotacyjny na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego na północnym Mazowszu!

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) serdecznie zaprasza grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego, które chciałyby utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub rozwinąć już istniejące do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” oraz „(…) w subregionie ostrołęckim”.

W ramach ogłaszanej rundy konkursowej przewidziane jest przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 11 000 zł dla jednego uczestnika projektu jednak nie więcej niż 55 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona.

W konkursie mogą wziąć udział:

 1. W przypadku naboru dotyczącego zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupy Inicjatywne , których członkami są:
 • Osoby fizyczne;
 • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia

2. W przypadku naboru dotyczącego tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwach społecznych:

 • Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
 • Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Aby wziąć udział w naborze grupa inicjatywna/PS/PES zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej kompletu dokumentów w terminie do 5 grudnia 2016 roku. Dokumenty należy przesłać zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.mowes.pl w zakładce do pobrania.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług mOWES.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz aplikowania do udziału w projekcie! Wszelkie informacje w sprawie niniejszego naboru mogą Państwo otrzymać drogą e-mailową i telefoniczną kontaktując się bezpośrednio z rekruterkami i animatorami w terenie. Zobacz kontakty.

Serdecznie zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej z Mazowsza do udziału w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016” organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w następujących dokumentach:

Wniosek zgłoszeniowy

Ogłoszenie MMES

Regulamin MMES