Spotkanie w Radomiu – zarejestruj się

W poniedziałek 22 maja w Urzędzie Miasta w Radomiu odbędzie się spotkanie rozpoczynające działalność Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00-15.00 w sali konferencyjnej nr 114 (I piętro). Zapraszamy na spotkanie instytucje i podmioty zajmujące się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna.

W pierwszej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Wyzwania społeczne Radomia, a ekonomia społeczna”. W dyskusji wezmą udział:

  • Pan Radosław Witkowski – Prezydenta Miasta Radomia (obecność w trakcie potwierdzenia)
  • Pani Sylwia Waśkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Karuzela
  • Pan Józef Bakuła – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
  • Pan Marcin Gierczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
  • Pan Janusz Wojcieszek-Łyś – Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Radomiu

 

Część II to spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej z Miasta Radomia. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują. Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo ważne dla nas będzie również zachęcenie przedstawicieli samorządów, organizacji i biznesu do współpracy w ramach tzw. partnerstw lokalnych.

Serdecznie zapraszamy na powyższe spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i rozmowę o potrzebach lokalnych organizacji. W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/scesPnURvAImdCBv2

Pobierz program spotkania