II nabór biznesplanów w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął II nabór biznesplanów dot. wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących już przedsiębiorstwach społecznych a także w  podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 31 maja 2017 do godziny 15:00 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ (do pobrania)

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panią Wiolettą Borys-Kierszniewską oraz Panem Pawłem Pyrzyńskim.