3 nowe partnerstwa lokalne w subregionie ciechanowskim

Ostatni miesiąc przyniósł w subregionie ciechanowskim trzy kolejne partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Każde nowe partnerstwo podpisywane przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) przyczynia się także do aktywizacji i zwiększenia ogólnego potencjału lokalnych społeczności. Zasadniczym celem jest jednak powstanie nowych miejsc pracy dla osób będących w trudnej sytuacji.

Pod koniec sierpnia i oraz we wrześniu 2017 zostały sfinalizowane trzy przedsięwzięcia, do których przyczyniła się praca aktywizująca animatorów lokalnych oraz specjalistów ds. partnerstw lokalnych działających w ramach mOWES. Rozmowy o współpracy prowadzone były od kilku miesięcy.
29 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą przedstawiciele lokalnego samorządu, parafii oraz stowarzyszenia podpisali porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Porozumienie sygnowali Pan Marcin Gortat – Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Ks. Szymon Mastalerz SDB – proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku oraz Pan Tomasz Zamorski i Pan Mateusz Odoliński z zarządu Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”. Poprzez współpracę członkowie partnerstwa chcą wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwiązywać problemy osób wykluczonych. Współdziałanie różnych podmiotów ma doprowadzić m.in. do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego na terenie gminy, które będzie zatrudniało osoby oddalone od rynku pracy. Partnerzy chcą również wytyczyć główne obszary, w których ekonomia społeczna może pomóc w rozwoju gminy. Potencjał jest bardzo duży ponieważ Czerwińsk nad Wisłą ma bogatą historię oraz duże walory przyrodnicze, z których będzie można czerpać inspirację dla inicjatyw ekonomiczno-społecznych.
26 września zostało podpisane drugie z wymienianych partnerstw – „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w Żurominie” – jego sygnatariuszami są 4 podmioty: Gmina i Miasto Żuromin, Fundacja „Leśne Zacisze” – Schronisko Dla Osób Bezdomnych, Spółdzielnia Socjalna „Szansa” oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tu lokalnym wyzwaniem jest poradzenie sobie z dużymi wskaźnikami bezrobocia z jednej strony, a pracą na czarno z drugiej.
„Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Grudusk” zostało podpisane 25 września przez Gminę Grudusk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Gminie Grudusk oraz Spółdzielnię Socjalną Grodzisko. W zamiarze zostaną utworzone nowe miejsca pracy, ale sygnatariuszom zależy także na ożywieniu gospodarczym oraz promocji walorów turystycznych gminy.
Sygnatariuszom gratulujemy wrażliwości społecznej i z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze rezultaty działań partnerskich. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pracuje nad kolejnymi inicjatywami tego typu. Mile widziani są także kolejni partnerzy w już istniejących partnerstwach. Informacje pod nr tel. 885 520 909.