Spotkania sieciujące kierowników OWES oraz podmiotów współpracujących z OWES

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy także przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES odbędzie się w dniach 11 i 12 października 2017 roku w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów.
Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu  TU 

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.