Byliśmy w Radio dla Ciebie

Wczoraj, to jest 12 lutego 2018, reprezentanci mOWES oraz współpracujących z nami przedsiębiorstw społecznych byli uczestnikami programu: „Jest sprawa” w Radio dla Ciebie. Tematem audycji na żywo, z udziałem słuchaczy była ekonomia społeczna i jej praktyczne zastosowanie.

Reprezentował nas kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Daniel Prędkopowicz, gośćmi były także panie Jolanta Gierduszewska z Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka (Radom), Beata Domaszewicz ze Spółdzielni Socjalnej Pierrot & Róża (Gąsawy Rządowe, subregion radomski), Agnieszka Golińska ze Spółdzielni Socjalnej Amelia  (Ostrów Mazowiecka).

Podczas audycji zostały przedstawione cele i zasady funkcjonowania ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem adresatów wsparcia, jak np. osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby do 30 roku życia, czy po kryzysach psychicznych. Panie – przedstawiły swoje przedsiębiorstwa  i ich specyfikę, zilustrowały ekonomię społeczną od praktycznej strony.

Pan Daniel Prędkopowicz zachęcał do kontaktu z regionalnymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (poniżej zamieszczamy adresy) przedstawicieli samorządu, fundacji i stowarzyszeń oraz osoby fizyczne. Co podkreślała redaktor prowadząca – Pani Elżbieta Uzdańska , takie sukcesy ekonomii społecznej napawają nadzieją,  a przedsiębiorstwom społecznym należy życzyć dużych obrotów.

LINK do zarejestrowanej audycji.

Podajemy także listę akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 

 LINK  (aktualizacja z dnia aktualizacja: 10.11.2017 r.):