Zgłoszenia do Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej trwają do 28 lutego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’2018. Zgłoszenia można składać do 28 lutego 2018. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno przedsiębiorstw ekonomii społecznej (przyznanie tytułu marki) zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego oraz podmiotów otoczenia ekonomii społecznej (wyróżnienie honorowe). Do udziału w konkursie można zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszonym przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu.

 Zgłoszenia do konkursu można składać:

  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018”;

lub                                                                                                     

  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

lub

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

LISTA DOKUMENTÓW do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wniosek zgłoszenia dla przedsiębiorstwa społecznego

Wniosek zgłoszenia dla podmiotu otoczenia ekonomii społecznej

 Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się 08.06.2018 r. podczas IV Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:

Marek Siwecki tel. (22) 622 42 32 w. 40;  e-mail: marek.siwecki@mcps.com.pl

Zachęcamy do aplikowania.

Lista wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie www.es.mcps-efs.pl do dnia: 25 maja 2018 r.