Czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego?- szkolenie w Ciechanowie 23 października

Urząd Miasta Ciechanów oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim zapraszają organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Ciechanów na szkolenie warsztatowe pt.:

 

„Biznes społeczny – czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego?”

 

Data: 23 października 2018 r. godz. 12:00-17:00

Miejsce:  Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Pl. Kościuszki 7 lok. 5 (I piętro), 06-400 Ciechanów

 

REJESTRACJA:  Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na adres lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295 do dnia 22.10.2018 r., wpisując nazwę organizacji oraz imię i nazwisko reprezentanta.

 Stowarzyszenia i fundacje mają możliwość pobierania opłat za swoje działania. Wiele z nich jednak tego nie robi. Dlaczego? Nie wiedzą jak?  Nie mają pomysłu? Nie chcą? Działalność odpłatna daje szansę na stabilizację sytuacji finansowej, rozwinięcie działań i profesjonalizację organizacji. Podczas szkolenia porozmawiamy m.in. o tym: skąd wziąć pomysł na biznes społeczny, jak krok po kroku zbudować biznes plan, jakie formalności musimy załatwić. Zaprezentujemy również możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności odpłatnej oferowany przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 1. Część szkoleniowa:
 2. 1. Podstawowe źródła finansowania działalności społecznie użytecznej.
 3. 2. Próba definicji pożytku publicznego
 4. 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza prowadzona przez organizacje pozarządowe
 5. 4. Analiza zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
 6. 5. Odpłatna działalność pożytku publicznego w księgach organizacji
 7. 6. Pomysły na działalność odpłatną pożytku publicznego – dobre praktyki
 8. 7. Alternatywne względem działalności odpłatnej źródła i formy osiągania przychodów organizacji
 9. 8. Działalność odpłatna i gospodarcza a wizerunek organizacji.
 10. Część warsztatowa:
 11. 1. Studium przypadku – organizacja pozarządowa prowadząca odpłatną działalność pożytku publicznego
 12. 2. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności odpłatnej
 13. 3. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności gospodarczej
 14. Podsumowanie, wnioski, pytania Uczestników

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również możliwości nieodpłatnego wsparcia dla Organizacji Pozarządowych oferowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

TRENER:

Paweł Pyrzyński – Kluczowy Doradca Biznesowy w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim, wspomagający zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych w różnych formach (m.in. Spółdzielnie Socjalne, Spółki non-profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną oraz gospodarczą); ekspert ds. Ekonomii Społecznej współpracujący z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Ekspert i doradca w wielu przedsiębiorstwach, w tym typu start-up oraz związkach przedsiębiorców w zakresie rozwoju biznesu i innowacji. Wieloletni Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya.

Magister finansów i bankowości Akademii Leona Koźmińskiego oraz absolwent szkolenia „Social Business: A sustainable way to face the most pressing needs of our time” prowadzonego na Wydziale Ekonomii i Biznesu w Pompeu Fabra University w Barcelonie.