Prezentowaliśmy temat ekonomi społecznej na konferencji Filii WUP w Ostrołęce

9 października 2018 uczestniczyliśmy w konferencji Filii WUP w Ostrołęce: „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy”. Głównym celem konferencji była poprawa sytuacji na rynku pracy, której towarzyszyła diagnoza lokalnych tendencji.

W ramach konferencji nasz animator lokalny na subregion ostrołęcki – Łukasz Wachowski miał prezentację  pt.: „Czy ekonomia społeczna działa? o skuteczności podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konferencja odbyła się w Ostrołęce.

Program konferencji:

 

11.00 –  11.15 Rejestracja uczestników

 

11.15 –  11.30 Otwarcie konferencji
Marian Krupiński – dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Ostrołęce

 

11.30 –  12.00 „Ekonomia społeczna a rynek pracy”

                       Krzysztof Pilecki – Mazowieckie Centrum Polityki  Społecznej

 

12.00 – 12.20  „Czy ekonomia społeczna działa? – o skuteczności podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

    Łukasz Wachowski – Animator Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia

    Ekonomii Społecznej

 

12.20 – 12.40  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

 

12.40 – 13.00  Przerwa kawowa

                     

13.00 – 13.20  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w programie RPO WM na lata 2014-2020.         

Elżbieta Mech Kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

13.20 – 13.40 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

                     

                  

14.00 – 14.20 Zakład Karny w Przytułach

 

14.20 – 14.40  Kurpsie Razem

 

14.40              Zakończenie konferencji, dyskusja