Do 5 lipca uwagi do ustawy DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Do 5 lipca, pod adresem dostepnosc.plus@miir.gov.pl (w tym jako wiadomość audio, video) można zgłaszać uwagi do planowanej ustawy dotyczącej zaopiniowanego już pozytywnie przez rząd oraz forum organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (23 kwietnia 2018 ) programu Dostępność Plus, w sposób kompleksowy zajmującego się problemami osób niepełnosprawnych. Informacja na ten temat TU 

Ocenia się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Wiele zostało do nadrobienia w zakresie pomocy tej grupie. Poniżej przedstawiamy podsumowanie programu Dostępność Plus.

Realizacja: do 2025 roku,

Budżet – 23 mld zł. Finansowane z tzw. funduszy norweskich, Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i publicznych środków krajowych (budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, PFRON). 

Cele szczegółowe:

  1. Zmiany infrastrukturalne: inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym oraz dostosowywanie nowych inwestycji.

 1000 pozbawionych barier miejsc użyteczności publicznej, w tym 200 dworców, 100 gmin i placówek opieki zdrowotnej, szkół, przedszkoli,  etc., zakup odpowiednio przystosowanych pociągów, autobusów i tramwajów. Do 2021 r. wszystkie nowo kupowane środki komunikacji publicznej powinny być w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 20% mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus  ma być dostępna dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zakłada się, że serwisy internetowe urzędów i instytucji będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

 

  1. Zmiany horyzontalne: trwałe włączenie problematyki dostępności do wszystkich polityk publicznych, do praktyki planowania, realizacji i oceny funkcjonowania państwa (przepisy prawne, podnoszenie kompetencji, lepsze możliwości rozwoju nowych technologii).

We współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji powstanie ośrodek egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością, jest planowane zwiększenie możliwości korzystania z indywidualizowanych usług transportowych. Nacisk kładziony jest na nowe technologie, które pomogą w samodzielnym poruszaniu się. Powstanie m.in. aplikacja „Czy dojadę?”. Planuje się lepszą organizację usług i procedur medycznych tak, by odpowiadały na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami – np. umawianie się na wizytę przez Internet. Zapewnienie osobistych asystentów (przynajmniej w placówkach zdrowia). Już na 2018 rok zaplanowane zostało szkolenie służb architektoniczno-budowlanych. Ma zostać powołane stanowisko koordynatora dostępności oraz liderów/koordynatorów/pełnomocników dostępności w administracji centralnej i samorządowej, a także  Rady ds. dostępności. Planuje się wprowadzenie systemu certyfikowania/potwierdzania dostępności oraz testów dostępności jako elementu stanowienia prawa. Będzie można także zgłosić skargę na brak dostępności, instytucje, które dopuszczą się zaniedbań będą obciążane karami.

Działania w ramach programu Dostępność Plus będą realizowane w następujących obszarach:

  1. architektura,
  2. cyfryzacja
  3. edukacja,
  4. zdrowie,
  5. kultura
  6. konkurencyjność,
  7. koordynacja

 

Projekt programu TU

Ustawa o dostępności – zarys koncepcji TU

Artykuł powstał na podstawie artykułu „Dostępność Plus. Kiedy pierwsze efekty?” nr 2/2018 magazynu Integracja oraz w/w dokumentów urzędowych.