Intensywnie działamy w subregionie radomskim!

Początek kwietnia i końcówka marca w subregionie radomskim były dla nas szczególnie intensywne.

1 kwietnia, odbyły się warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych z subregionu radomskiego. Warsztaty dotyczyły ról w zespole, a poprowadziła je dla nas Pani Magda Jelonkiewicz-Bałdys. Na warsztatach tańczony był nawet oberek. …

2 kwietnia (wyjątkowo intensywny dzień w subregionie radomskim!) odbyło się kolejne spotkanie z liderami społecznymi z Szydłowca pt. „JA LIDER”. Prowadził je nasz pracownik Jakub Kamiński.

2 kwietnia, w Przysusze, odbyło się spotkanie potencjalnych członków partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięło udział 19 osób z urzędów gmin, starostwa, LGD, OPS, PUP, spółdzielni socjalnej. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Główną, zdiagnozowaną w rozmowie barierą rozwoju ekonomii społecznej okazuje się brak liderów, niechęć do współpracy oraz nieumiejętność aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Będziemy próbować je przezwyciężać. Trzy podmioty złożyły deklaracje o przystąpieniu do partnerstwa.

2 kwietnia to kolejne szkolenie z Andrzej Rybus-Tołłoczko, tym razem gościliśmy w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Pan Andrzej szkoli liderów lokalnych organizacji z zakresu nowych wzorów ofert. Dziękujemy za zaproszenie Panom Dariuszowi Pawłowiczowi oraz Marcinowi Alotowi – dyrektorowi Centrum.

2 kwietnia, gościliśmy jeszcze w Starostwie Powiatowym w Lipsku z ekspertem Andrzej Rybus-Tołłoczko na spotkaniu animacyjnym z pracownikami i radnymi powiatu.

3 kwietnia, odbyło się z kolei szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert w Urzędzie Gminy Rzeczniów. Szkolenie prowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko. Dziękujemy Pani Justynie Niedzieli i Panu wójtowi Karolowi Bukowi za zaproszenie.

Wcześniej 25 marca odbyły się warsztaty dla przedstawicieli naszych przedsiębiorstw społecznych z zakresu komunikacji w Radomiu. Warsztaty odbyły się u naszego beneficjenta Gospody Jaskółeczka – dziękujemy za przygotowanie miejsca szkolenia. Warsztaty prowadziła trener Magda Jelonkiewicz – Byłdys.

Obszerna  fotorelacja z tych wydarzeń znajduje się na naszym FB.

Już wkrótce, w dniach 11-12 kwietnia planowana jest także wizyta studyjna w Krakowie dla przedstawicieli podmiotów z „Partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Radomiu”.