Jak działałają podmioty ekonomii społecznej? Szkolenie w Lipiance 10 czerwca

Zapraszamy na otwarte i bezpłatne szkolenie dla osób i organizacji – Aspekty prowadzenia przez podmioty ekonomii społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Zajęcia odbędą się 10 czerwca w godz. 9:00-16:00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. W szkoleniu udział mogą wziąć przedstawiciele lokalnych organizacji i osoby fizyczne planujące założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot sektora ekonomii społecznej – z terenu gmin: Goworowo, Troszyn, Rzekuń.

Pod formalnym tytułem szkolenia kryje się ciekawa i praktyczna wiedza z zakresu:
– obwarowań prawnych dotyczących działalności statutowej i gospodarczej w ogóle;
– działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej;
– statutu podmiotów ekonomii społecznej w kontekście działalności statutowej i gospodarczej;
– różnych form prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze;
– opodatkowania organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;
– zwolnień podatkowych dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe;
– obowiązków wynikających z rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

Jeśli jesteś zainteresowana/y tematem szkoleń, skontaktuj się z nami jak najszybciej: e-mail: k.kozlicka@kres.org, tel.: 887 092 994.

Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona!